08:30         Đăng ký đại biểu

09:00           

 

                    PHẦN 1

                    Chương trình hợp tác quốc tế

                    đa phương “Giải pháp Công nghệ
                    toàn diện”

                    Dẫn chương trình: 

                    TS. Nguyễn Quang Trung;

                    Ms. Nguyễn Đặng Ngân Giang

09:00        Giới thiệu đại biểu

                    Người dẫn chương trình

09:05         Phát biểu khai mạc Hội thảo

                    của Viện Hàn lâm Khoa học và

                    Công nghệ Việt Nam

                    GS.TS. Phan Ngọc Minh

                    Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học

                    và Công nghệ Việt Nam

09:10          Phát biểu chào mừng Hội thảo của BSB

                    TS. Nguyễn Việt Hùng

                    Chủ tịch & TGĐ BSB

 

                     Giới thiệu mô hình Chương trình

                     Hợp tác quốc tế đa phương

                     “Giải pháp công nghệ toàn diện”

                     TS. Nguyễn Việt Hùng

                     Chủ tịch & TGĐ BSB

9:25            Phát biểu chào mừng và chủ trì Hội thảo

                     GS. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu

                     Chủ tịch Hội đồng khoa học

                     Ngành khoa học vật liệu, VAST

9:30            Công nghệ tiên phong của Nga và

                     cơ hội hợp tác thương mại hóa

                     TSKH. Dolgolaptiev Anatolii Vasilievich

                     Giám đốc trung tâm năng lượng Hydro,

                     nguyên Phó chủ tịch thượng viện Nga.

9:40            Hệ thống đo lường yếu tố con người

                     hỗ trợ cho đảm bảo an toàn giao thông.

                     GS. Viện sĩ Bugaev Aleksandr Stepanovich

                     Thành viên Chủ tịch đoàn Viện Hàn lâm

                     khoa học Nga, Trưởng khoa Điện tử

                     Chân không, Trường Đại học Vật lý

                     Kỹ thuật Mátxcơva, CHLB Nga.

9:50             Tiềm năng ứng dụng khoa học công

                      nghệ của khối vật liệu truyền thống

                      PGS.TS. Phạm Đức Thắng – Phó viện

                      trưởng Viện Khoa học vật liệu, VAST

10:00            Ứng dụng công nghệ quốc phòng

                      tiên tiến của Nga cho mục đích dân sự:

                      Tiềm năng và Cơ hội.

                      GS. TSKH. Pak Zinovy Petrovich,

                      Nguyên bộ trưởng Bộ công nghiệp

                      quốc phòng Nga, Phó chủ tịch liên hiệp

                      hỗ trợ các DN quốc phòng Nga

10:10            Mối liên kết giữa nhà nước và

                     doanh nghiệp trong quá trình

                     thương mại hóa các sản phẩm

                     công nghệ cao

                     TS. Ngô Võ Kế Thành

                     Giám đốc Trung tâm nghiên cứu

                     triển khai khu Công nghệ cao

 

                      Trao giấy chứng nhận đầu tư          

                      PGS.TS. Lê Hoài Quốc - Trưởng Ban

                      quản lý Khu Công nghệ cao, TP. HCM

10:20            Lễ ký kết hợp tác

                      SCMS(VAST)|HydroCenter|SHTPLabs|BSB

 

10:40           Nghỉ giải lao

                     PHẦN 2:

                     Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng

                     Silica & Nano Silica từ vỏ trấu

                     Dẫn chương trình:

                     PGS.TS. Vũ Đình Lãm

 

10:55            Giới thiệu chương trình

                      PGS.TS. Vũ Đình Lãm

                      Phó Viện trưởng

                      Viện Khoa học vật liệu, VAST

11:00             Tiềm năng ứng dụng và thương mại

                      công nghệ Nano

                      TS. Nguyễn Việt Hùng

                      Chủ tịch & TGĐ BSB

11:10              Công nghệ Nano từ trấu và

                      việc ứng dụng sản xuất những

                      dòng sơn đặc biệt

                      PGS.TS. Nguyễn Thị Hòe,

                      Chủ tịch tập đoàn Sơn KOVA

11:25             Phế thải từ lúa: Nguồn tài nguyên
                      đặc biệt cho các sản phẩm

                      sinh học sáng tạo

                      PGS.TS. Savilov Sergey Vyacheslavovich

                      Nghiên cứu viên chính, Khoa Hóa trường                           ĐHTH Mátxcơva

11:35             Phát triển ứng dụng vật liệu Nano

                      trong các lớp phủ bảo vệ tiên tiến.

                      PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng

                      Nghiên cứu viên, Viện Kỹ thuật

                      nhiệt đới, VAST

11:45             Giới thiệu Dự án Nhà máy sản xuất

                       Silica & Nano Silica từ trấu

                       TS. Nguyễn Quang Trung

                       Giám đốc điều hành BSB

11:55             Tổng kết chương trình Phần 2

                      PGS.TS. Vũ Đình Lãm

                      Phó Viện trưởng

                      Viện Khoa học vật liệu, VAST

12:00             Nghỉ ăn trưa

 

                      PHẦN 3

                      Thảo luận & Kết nối

                      Dẫn chương trình: 

                      TS. Nguyễn Việt Hùng

                      Chủ tịch & TGĐ BSB

13:30            Trao đổi, thảo luận cùng diễn giả

                      Dẫn chương trình

                      TS. Nguyễn Việt Hùng

                      Chủ tịch & TGĐ BSB

15:00           Giao lưu, kết nối thương mại

                     Diễn giả và khách mời

16:00           Bế mạc hội thảo

                     TS. Nguyễn Việt Hùng

                     Chủ tịch & TGĐ BSB

                        

  Tiệc giao lưu theo giấy mời ban tổ chức

18:00-21:00  Tiệc tối cho Diễn giả,

                       Đối tác, Ban tổ chức

                       

Địa chỉ: Khách sạn Lotte

54 Liễu Giai, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO