09:00     Đón khách

09:30     Văn nghệ
                Hòa nhạc OSSSO Fusion
 

09:35     Giới thiệu đại biểu khách mời

09:40     Lời mở đầu

                Ông NGUYỄN THẾ HƯNG

                 Phó giám đốc VCCI tại Tp.HCM

09:45     Phát biểu khai mạc

                Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG

                Chủ tịch, Công ty

                 Đầu tư & Phát triển BSB

9:50       Nông dân và nông nghiệp

                thông minh

                Ông NGUYỄN THỄ HÀ

                 Chuyên gia Công ty Bùi Văn Ngọ

10:05      Giới thiệu giải pháp công nghệ

                Ông OLEG EFISCO

                Giám đốc điều hành

                 Công ty RHT
 

10:25      Ứng dụng trấu trong

                công nghệ sơn    

                PGS.TS. NGUYỄN THỊ HÒE

                 Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA

10:35      Báo cáo khả thi về dự án

                Năng lượng trấu 

                Ông NGUYỄN QUANG TRUNG

                Giám đốc Hợp tác Quốc tế

                 Công ty Đầu tư & Phát triển BSB

10:50      Giới thiệu các hỗ trợ tài chính    

                Ông TỪ THIÊN TOÀN

                Phó phòng KH Doanh nghiệp

                 VietinBank

11:00      Bàn tròn giao lưu    

                PGS.TS Lê Thị Kim Phụng

                 ĐHBK, TP.HCM

  

                PGS.TS Nguyễn Thị Hòe

                 Sơn KOVA

                Đại diện Ngân hàng VietinBank

                Ông Oleg EfiscoCông ty RHT

                Ông Nguyễn Việt Hùng

                 Công ty Đầu tư & Phát triển BSB

                Ông Nguyễn Đăng Anh Thi

                 Chuyên Viên Tư vấn IFC (WB)

 

                Ông Kout Chanvesna

                 Vice CEO, Crystal Rice Co.,

                Chủ nhà máy xay xát

                và các chuyên gia khác...

 

11:40       Tổng kết

                Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG

                Chủ tịch, Công ty

                 Đầu tư & Phát triển BSB

11:55      Cảm ơn và Bế mạc

12:00     Tiệc trưa & giao lưu

13:30     Tham quan thực tế nhà máy

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG SILICA/NANO SILICA TỪ VỎ TRẤU
Địa điểm
Phòng họp lớn, tầng 1, tòa nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghiệp Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam